Oprettelse af virtuelt kontor

Da vi udbyder virtuelt kontor, er vi omfattet af hvidvaskningsloven. Derfor forpligter vi over for Erhvervsstyrelsen at føre skærpet kontrol med vores virtuelle lejere samt indhente information baseret på Erhvervsstyrelsen opfordring.